Vitasel

Niet alle daags ondervinden en ervaren wij "hoe belangrijk een comfortabele woning is voor het welbevinden en goed functioneren van een bewoner". Door onze ondervinding en ervaring zijn wij ons gaan verdiepen in veilig, levensloopbestendig en comfortabel wonen.

Met de bundeling van onze kennis en ervaring op gebied van facility- en vastgoedmanagement richt Vitasel zich op gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en particulieren, die zo lang mogelijk zelfstandig 'thuis' willen blijven wonen.

Met het aanpassen van woningen op het gebied van veiligheid en comfort en met behulp van domotica is het mogelijk dat woningen voor langere tijd geschikt zullen zijn en blijven.

Wij, van Vitasel, zijn u gesprekspartner en kunnen u hierin adviseren, begeleiden bij het proces, producten leveren, de uitvoering managen en nazorg bieden.

Vitasel voor het opplussen van uw woning.

Past U zich aan aan u woning of laat u de woning aanpassen aan U? U kiest ..........

Vitasel, advies en producten voor comfortabel thuis wonen! Wij regelen en ontzorgen voor U.