Disclaimer

Disclaimer

Onze website www.vitasel.nl heeft ten doel onze nieuwe- en bestaande relaties te informeren over de diensten van Vitasel.

Vitasel acht zich niet aansprakelijk voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er onvolkomenheden of onjuistheden in de geboden informatie voorkomen.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin des woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Vitasel is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Vitasel is verkregen.

Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Vitasel wordt (onder meer, doch uitsluitend) verstaan alle afbeeldingen, logo’s of ander materiaal zichtbaar op de website. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Vitasel op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Vitasel aan te passen en/of te wijzigen.

Vitasel verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Vitasel aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

Vitasel is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks”die aanwezig zijn de website van Vitasel. De deelnemer c.q. bezoeker van de website van Vitasel is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

Het Team van Vitasel

Producten voor u badkamer, comfort, mobiliteit, veiligheid en zorg! U kiest ..........

Vitasel, advies en producten voor comfortabel thuis wonen! Wij regelen en ontzorgen voor U.