Disclaimer

Disclaimer

Onze website www.asel-facility.nl en www.vitasel.nl heeft ten doel onze nieuwe- en bestaande relaties te informeren over de diensten van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel.

ASEL facility consulting B.V. en Vitasel acht zich niet aansprakelijk voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er onvolkomenheden of onjuistheden in de geboden informatie voorkomen.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin des woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van ASEL facility consulting B.V. is verkregen.

Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel wordt (onder meer, doch uitsluitend) verstaan alle afbeeldingen, logo’s of ander materiaal zichtbaar op de website. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel aan te passen en/of te wijzigen.

ASEL facility consulting B.V. en Vitasel verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. ASEL facility consulting B.V. en Vitasel aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

ASEL facility consulting B.V. en Vitasel is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks”die aanwezig zijn de website van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel. De deelnemer c.q. bezoeker van de website van ASEL facility consulting B.V. en Vitasel is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

De directie

Past U zich aan aan u woning of laat u de woning aanpassen aan U? U kiest ..........

Vitasel, advies en producten voor comfortabel thuis wonen! Wij regelen en ontzorgen voor U.